Ketika Abah Sepuh Berdiplomasi dengan Belanda

Kira-kira sekitar tahun 1940-an saya sudah merasakan sikap dan sepak terjang Ayahanda sebagai sosok ulama unik di saat itu. Kebijaksanaannya di dalam memutuskan suatu perkara tentang apa saja yang terjadi segera dituntaskannya.

Hingga pada suatu ada beberapa perkara yang dijawab secara tandas dan seketika, tatkala beliau diinterogasi pihak keamanan pemerintah Belanda yang mendapat informasi bernada fitnah dari sekelompok doktrin masyarakat yang kurang senang terhadap langkah-langkah perjalanan beliau sebagai guru TQN. Sebagai contoh dari kehandalan beliau dalam berdiplomasi adalah sebagai berikut:

(Dilaog antara pihak keamanan Belanda dengan Ayahanda)

Pihak Belanda: “Ajengan Mubarok, naha enya anjeun sok nyaram-nyaram sholat ka santri-santri?” (Ajengan Mubarok, betulkah kamu suka melarang shalat kepada santri-santri kamu?)

Abah Sepuh: Bukannya menjawab “tidak”, tetapi dengan tenangnya beliau menjawab “sumuhun” (iya).

Pihak Belanda: Naha? (mengapa?) sembari melotot.

Abah Sepuh: Apan ari nuju haid/menstruasi mah teu kenging shalat oge pikeun istri mah sanes? Nya ku pribados teh sok dicaram. (bukankah jika wanita yang sedang haid/menstruasi itu dilarang shalat?).

Pihak Belanda: Nya ari kitu mah beuner atuh (jika demikian adanya, bener juga).

Pihak Belanda: Bener henta anjeunna sok ngajarkeun kadugalan, kawedukan, supaya teu teurak ku pakarang? (betulkah ajengan suka mengajarkan kekebalan, kesaktian agar kebal dengan senjata apapun?).

Abah Sepuh: Leures (betul).

Pihak Belanda: Naon alesanna? (apa alasannya?)

Abah Sepuh: Bade teurak kumaha ari pakarangna teu kungsi dikadekeun mah lantaran jalmina bageur, teu aya carekeun agama, dirigama, nya ku pribados the sok dipiwarang eling, dzikir kanu Maha Kawasa sangkan salamet, dijauhkeun tina balai, apan anu disuprih “cageur bageur”. Janten tangtos moal aya nu ngadekeun pakarang anu balukarna moal teurak ku pakarang naon bae oge. (betul, bagaimana bisa mempan, senjata apapun jika tidak dipergunakan, sebab orang itu baik, tidak ada urusan pelanggaran apapun, baik hukum agama maupun negara. Jadi dengan disuruh dzikir atau ingat kepada Allah Swt, maka alhamdulillah, kami dijauhkan dari bala’ musibah yang mengakibatkan senjata apapun tidak mempan).

Pihak Belanda: Eta oge ari kitu mah bener atuh (ya kalau begitu, itu juga benar).

Kemudian dicoretlah tuduhan-tuduhan itru satu persatu kurang lebih sebelas masalah, setelah dijawab dengan cepat dan tepat hingga tuntaslah segala tuduhan itu tanpa reserve. Bahkan ketika diperbolehkan pulang beliau diberi ongkos. Begitulah kiranya sekelumit kisah tentang almarhum Abah Sepuh dalam memecahkan perkara.

Tulisan KH. Noor Anam Mubarok (Pengemban Amanah Sesepuh Pontren Suryalaya) dalam pengantar “Tanbih dari Masa ke Masa”.

Rekomendasi
Komentar
Loading...